เริ่มรับสมัครวันที่ 1 สิงหาคม 2561

        -ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิก
        -ใบรับรองผลการเรียนผู้สมัครสอบ             คลิก

     -ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิก

Folders-Blue-Folder-icon1
Folders-Blue-Folder-icon2
Folders-Blue-Folder-icon3
Play
Play
Play
Play
Play
Play
PlayPause
ArrowArrow
Shadow
Slider
Untitled-1
b1
Untitled-2
b2

Center for Science High Schools Development (CSSD). 
Office of the Basic Education Commissions. Ministry of Education, Thailand 
Office Address : 319 Wang Chankasem, Ratchadamnoen Nok Road, Dusit, Bangkok, 10300 
Office: +662-288-5920 Fax: +662-281-0825 Official Website: http://cssd.obec.go.th